Agenda2030

YK2030YK2030 kestävän kehityksen sopimusta edelsi YK:n kahdeksan vuosituhattavoitetta. Tämä sopimus solmittiin vuonna 2000 ja se päättyi vuonna 2015.

 

YK 2030 kestävän kehityksen tavoitteista päätettiin YK:n jäsenmaiden kesken vuonna 2015. Se on kansainvälinen sopimus, joka sitoo sen allekirjoittaneita jäsenmaita toimimaan 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Suomi on sopimuksen allekirjoittaneena YK:n jäsenmaana sitoutunut toimimaan YK2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi sekä Ulkoministeriö että Opetushallitus kannustavat suomalaisia kouluja ottamaan YK 2030 kestävän kehityksen tavoitteet opetuksen agendalle Suomen kouluissa. Erityisesti UNESCO-koulut ja YK-koulut ovat toimineet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta:

 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Lähde: Suomen Ulkoministeriö.

YK2030 kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maailman ihmisiä.

 

 

Mainokset