SmartPAD-projekti

Kehityskumppanuus syveni yhteiseksi projektiksi

Ugandan verkostoitumis- ja hankematkan aikana sovittiin Planin Smartup Factoryn kanssa SmartPAD-projektista, joka on pohjoisen ja etelän nuorten yhteinen hanke Agenda2030-tavoitekohta 4 ja 5 edistämiseksi. Matkalla sovittiin, että Smartup Factoryn nuoret alkavat valmistaa kierrätettäviä terveyssiteitä tytöille, että he voivat jatkaa koulunkäyntiään myös kuukautisten aikana. Samalla kun siteitä jaetaan ja niiden valmistamista opetetaan työpajoissa, voidaan kertoa tytöille seksuaalioikeuksista. Tällä voidaan ehkäistä teiniavioliittoja ja teiniraskauksia. Näin tytöt voivat keskittyä paremmin koulunkäyntiin.

facebook_1539593456235

Planin Smartup Factoryn ja Unesco-koulujen yhteinen hanke on SmartPAD-projekti, jonka tavoitteena on varmistaa tyttöjen koulunkäynnin jatkuminen myös kuukautisten aikana.

Planin Smartup Factoryn ja Unesco-koulujen yhteinen hanke on SmartPAD-projekti, jonka tavoitteena on varmistaa tyttöjen koulunkäynnin jatkuminen myös kuukautisten aikana. Hankekoulut Suomessa ovat keskittyneet varojen keräämiseen Planin Smartup Factoryn käyttöön terveyssiteiden materiaalien ja esimeriksi ompelukoneiden hankkimiseksi. Yhteydenpitoa ja aiheen käsittelyä Planin SmartupFactoryn kanssa on jatkettu yhteisessä WhatsAPP-ryhmässä ja Skype-kokouksissa. SmartPAD-projektiin on haastettu mukaan muita Unesco-kouluja ja tätä varten laadittiin toimintaohje syksyllä 2018.

44750063_565573517226931_2367343543573282816_n[1]

Let’s get global -hankeen aikana on perustettu hankekouluihin globaalikasvatuksen opiskelijaryhmiä, joiden tavoitteena on edistää YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista omassa koulussa. Ryhmien toiminnassa korostuu Planin Smartup Factoryn toimintaperiaatteet, kuten osallistaminen ja vaikuttaminen sekä yhdessä innovointi ja tekeminen. Ryhmät ovat toteuttaneet hankkeen aikana myös pienimutoista varainkeruukampanjoita Planin Smartup Factoryn Girls SmartPAD- projektiin. Rahalla on hankittu kuukautissuojien valmistukseen materiaaleja ja ompelukoneita kuukautissuojien valmistamiseen.

Tule mukaan yhteiseen hankkeeseen!

Haastamme muut Suomen koulut mukaan edistämään Agenda2030 koulutusta ja tasa-arvoa koskevien tavoitekohtien toteutumista. Haastamme kaikki Suomen koulut mukaan tukemaan Planin Smartup Factoryn Ugandassa tekemää työtä tyttöjen koulunkäynnin edistämiseksi. Koulunne voi halutessaan kerätä rahaa pienellä itseideoidulla varainkeruukampanjalla tärkeän asian edistämiseksi.

 

Ideoikaa yhdessä varainkeruukampanja. Varoja voi kerätä esimerkiksi järjestämällä päivätyökeräyksen, kaatamalla kahvia vanhempainilloissa ja keräämällä vapaaehtoinen kahvimaksu, järjestämällä Agenda2030-kirpputorin tai toteuttamalla lapsille temppuradan jne. Toteuttakaa varainkeruukampanja.


Tilittäkää kerätyt rahat Planin Smartup Factoryn SmartPad-projektiin käyttämällä oheisia tili- ja viitetietoja:

Saaja: Plan International Suomi sr
Keräyslupa: POL-2015-4693
Tilinumero: FI90 1279 3000 5131 56
Viitenumero: 105794567


Yksittäiset ihmiset ja yritykset voivat tukea myös SmartPAD-projektia kertalahjoituksina tai kuukausilahjoituksin. Lahjoitukset voi ohjata suoraan Plan Suomelle hyödyntäen ohessaolevia tili- ja viitetietoja.

smartpad003

Mainokset