Let´s get global -hankkeen verkosto

 

WP_20170519_15_51_14_Pro

Let´s get global -ryhmän poseeraus Yle vierailun päätteeksi Pasilassa keväällä 2017. Kuvassa Jyväskylän ja Vaasan lyseon lukion opiskelijoita ja opettajia.

Vaasan lyseon lukio

 

Let´s get global -hankekumppani, jonka kanssa syvennetään maailmankansalaisen tietoja ja taitoja ja rakennetaan kehityskumppanuutta pohjoisen ja etelän nuorten välillä sekä kannetaan globaalia vastuuta. Mukana olevat Unesco-koulut tekevät yhteistyössä Planin, Suomen Pakolaisavun ja Suomen YK-liiton sekä kulttuuriantropologien kanssa uusia globaalikasvatuksen toimintamalleja ja kehittävät oppimateriaaleja. Tavoite on syventää ymmärrystä suomalaisten ja ugandalaisten nuorten välillä sekä lisätä maailmankansalaisen tietoja ja taitoja. Vaasan lyseon lukio koordinoi hanketta.

Jyväskylän lyseon lukio

Let´s get global -hankekumppani, jonka kanssa syvennetään maailmankansalaisen tietoja ja taitoja ja rakennetaan kehityskumppanuutta pohjoisen ja etelän nuorten välillä sekä kannetaan globaalia vastuuta. Mukana olevat Unesco-koulut tekevät yhteistyössä Planin, Suomen Pakolaisavun ja Suomen YK-liiton sekä kulttuuriantropologien kanssa uusia globaalikasvatuksen toimintamalleja ja kehittävät oppimateriaaleja. Tavoite on syventää ymmärrystä suomalaisten ja ugandalaisten nuorten välillä sekä lisätä maailmankansalaisen tietoja ja taitoja.

Helsingin kielilukio

Let´s get global -hankekumppani, jonka kanssa syvennetään maailmankansalaisen tietoja ja taitoja ja rakennetaan kehityskumppanuutta pohjoisen ja etelän nuorten välillä sekä kannetaan globaalia vastuuta. Mukana olevat Unesco-koulut tekevät yhteistyössä Planin, Suomen Pakolaisavun ja Suomen YK-liiton sekä kulttuuriantropologien kanssa uusia globaalikasvatuksen toimintamalleja ja kehittävät oppimateriaaleja. Tavoite on syventää ymmärrystä suomalaisten ja ugandalaisten nuorten välillä sekä lisätä maailmankansalaisen tietoja ja taitoja.

Plan

Planin kautta luomme yhteyden Ugandaan ja tutustumme siellä järjestön tekemään kehitysyhteistyöhön. Planilla on Kampalan lähellä Smart up -factory, jossa nuoret syrjäytyneet opiskelevat. Rakennamme yhteyksiä pohjoisen ja etelän nuorten sekä Ugandan nuorten välillä Unesco-koulujen näkökulmasta. Luomme skype-yhteyden kautta ugandalaisten ja suomalaisten nuorten välillä keskusteluareenan YK:n 2030-tavoitteista, niin että se johtaa toimintaan. Unesco-kouluista ryhmä käy myös paikan päällä vahvistamassa yhdessä toimimista: näkökulmina kestävä kehitys, yrittäjyys ja tieto- ja viestintätekniikka.

Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisavun kanssa jatkamme yhteistyötä globaalikasvatuksen oppimateriaalien ja käytäntöjen kehittämiseksi. Tavoitteena on erityisesti miettiä, miten pakolaisuutta ja siihen liittyviä ilmiöitä voisi entistä paremmin tuoda esille osana lukiokoulutusta. Lisäksi Pakolaisapu on mukana, kun pyrimme rakentamaan kehityskumppanuutta pohjoisen ja etelän nuorten välillä. Pakolaisavulla on Ugandassa Kampalassa kaupunkipakolaisille kohdistettu hanke, johon Unesco-koulujen ryhmä käy tutustumassa Ugandan matkallaan.

Suomen YK-liitto

Suomen YK-liitto on mukana Let´s get global hankkeessa -kumppanijärjestönä. Pyrimme yhdessä tekemään Suomen YK-liiton globaalikasvatuksen toimintamalleja ja materiaaleja tunnetuksi Unesco-koulujen keskuudessa. Let´s get global hankkeessa järjestetään Malli-YK-kokous, jossa käsitellään globaaleja kehityskysymyksiä ja pyritään etsimään yhdessä ratkaisuja YK:n 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Mukaan kokoukseen kutsutaan eri Unesco-koulujen opiskelijoita ja tavoitteena on, että skype-yhteyden kautta myös ryhmä ugandalaisia nuoria osallistuu siihen syksyllä 2018.

Caering hands -järjestö

Tutustumme Caering hands -järjestön toimintaan Ugandaan suuntautuvalla matkalla.

Muut yhteistyökumppanit

Tutustumme hankkeen aikana Aalto-yliopiston koordinoimaan CodeBus Africa -hankkeeseen. Sovellamme hankkeen kokemuksia Ugandassa Kampalassa hankkeen aikana tehtävään vapaaehtoistyöjaksoon ja yhteisten YK2030 kestävän kehityksen tavoitteita edistävien tekojen toteuttamiseen pohjoisen ja etelän välillä. Lisäksi hyödynnämme Helsingin yliopiston kulttuuriantropologien asiantuntemusta. Kulttuuriantropologiasta saamme välineitä ymmärtää kulttuurien kohtaamistilanteita pohjoisen ja etelän nuorten välillä ja rakennettaessa kehityskumppanuutta. Lisäksi pohdimme yhdessä kulttuuriantropologien kanssa, miten YK2030 kestävän kehityksen tavoitteita voi edistää eri kulttuureista käsin kestävällä tavalla.

Muita yhteistyökumppaneita ovat yritykset ja maakuntalehdet.

Opetushallitus tukee ja rahoittaa projektia.

Let´s get global -hanke on saanut rahoitusta Opetushallitukselta projektin toteuttamista varten lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018. Avustus on myönnetty lukiokoulutuksen kansainvälistymistä varten.

Let´s get global -hakkeen juuret ovat Sierra Leone -projektissa, jota opetushallitus on tukenut lukuvuonna 2013-2014. Avustus on myönnetty lukiokoulutuksen kansainvälistymistä varten.

Mainokset