Mitä on pakolaisuus?

26850122_341757553007549_1979962509154409218_o[1]

Suomen Pakolaisavun lukutaito-oppitunnilla Kongon demokraattisesta tasavallasta tulleet pakolaiset opiskelevat englanniksi lääkärissäkäyntiä.

Tavoitteet, integrointi ja toteutustapa

Tavoitteet: Näissä oppimistehtävässä tutkitaan, mitä on pakolaisuus ja sen taustalla olevat syyt. Lisäksi tutustutaan siihen, miten pakolaisuudesta aiheutuvia ongelmia pyritään ratkomaan eri tavoin.

Integrointi: Maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, äidinkieli, biologia, teemaopinnot, työpajatyöskentely globaalikasvatuksen teemapäivänä

Toteutustapa: Kotitehtävä, Tuntitehtävä oppitunnilla, Ryhmätyö. Tehtäviä voi tehdä työpajassa myös teemapäivän aikana.

 

WP_20140402_11_36_50_Pro

Tehtävät

1. Selvitä seuraavat pakolaisuuteen ja sen syihin liittyvät asiat Suomen Pakolaisavun kotisivuilta netistä:

a) Kuka on pakolainen? Miten pakolainen eroaa turvapaikanhakijasta? Entä paperittomasta henkilöstä?

b) Kuinka paljon maailmassa on pakolaisia?

c) Mikä maa vastaanottaa eniten pakolaisia?

d) Mitä tarkoitetaan maan sisäisellä pakolaisuudella?

e) Mitä syitä on pakolaisuuden taustalla?


2. Selvitä Suomen Pakolaisavun -kotisivulta netistä, millä eri tavoilla Suomen Pakolaisapu pyrkii toimimaan pakolaisten aseman parantamiseksi ulkomailla ja kotimaassa.


3. Katso oheiset Suomen Pakolaisavun videot ja pohdi, miksi lukutaito- ja ammattikoulutuksella on keskeinen rooli Suomen Pakolaisavun tekemässä kehitysyhteistyössä.

 


4. Tutustukaa oheisiin Suomen Pakolaisavun Ugandassa toimineen harjoittelijan Jenna Vehviläisen kirjoittamaan reportaasiin Keski- ja Itä-Afrikan pakolaistilanteesta.

Keskisuomalainen Kongoa repivät presidentti ja konfliktit sivu 1

Keskisuomalainen Kongoa repivät presidentti ja konfliktit sivu 2

Keskisuomalainen Uganda toivottaa kaikki tervetulleeksi sivu 1

Keskisuomalainen Uganda toivottaa kaikki tervetulleeksi sivu 2

a) Mitä syitä on Kongon demokraattisen tasavallan kärjistyneen poliittisen tilanteen taustalla?

b) Mitä seurauksia Kongon demokraattisen tasavallan kriisistä on aiheutunut?

c) Minkälaista pakolaispolitiikkaa Uganda harjoittaa?


5. Selvitä Suomen Pakolaisavun -kotisivulta netistä ja oheisen videoleikkeen ja uutissivun avulla, millä tavalla Suomen Pakolaisapu toimii Ugandassa Keski-Afrikan pakolaisongelman ratkomiseksi.

Let´s get global -hankkeessa Pohjalaiseen tehty uutissivu: Kotimaa näyttäytyi erilaisena Ugandan reissun jälkeen.

 


6. Selvitä Suomen Pakolaisavun kotisivujen avulla, miten sinä voisit helpottaa pakolaisten asemaa yksin tai yhdessä koulukavereidesi kanssa.

 

WP_20180118_16_56_04_Pro

Let´s get global -ryhmä tutustumassa Kampalan kaupunkipakolaisten istuttamiin kaupunkipuutarhoihin. Kasvattamalla kasveja saadaan lisätuloja.

 

Mainokset