Mitä ovat Agenda2030-tavoitteet?

Tavoitteet, integrointi ja toteutustapa

Tavoitteet: Näissä oppimistehtävässä tutkitaan, mitä ovat Agenda2030-tavoitteet ja miten ne ovat edistyneet maailmassa. Samalla myös mietitään, miten koulu- ja yksilötasolla tavoitteita voisi toimeenpanna.

Integrointi: maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, äidinkieli, biologia, teemaopinnot, työpajatyöskentely globaalikasvatuksen teemapäivänä

Toteutustapa: Kotitehtävä, Tuntitehtävä oppitunnilla, Ryhmätyö. Tehtäviä voi tehdä työpajassa myös teemapäivän aikana.

WP_20140402_11_36_50_Pro

Tehtävät

1. Tutustu oheiseen aineistoon ja selvitä, mitä Agenda2030-tavoitteilla tarkoitetaan ja miten tavoitteet liittyvät kestävään kehitykseen

cropped-yk20303.jpg

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista. Tätä kansainvälistä sopimusta on nimitetty Agenda2030-tavoitekokonaisuudeksi. Tavoitteet pyritään saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maailman ihmisiä.

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta:

 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Lähde: Suomen Ulkoministeriö.


2. Miksi YK:n jäsenmaat ovat päättäneet tehdä Agenda2030-tavoitteet sisältävän kestävän kehityksen sopimuksen vuonna 2015


3. Tutustu yksin, pareittain tai pienryhmissä maailma.net -sivuston Kehityksen edistysaskeleita -juttusarjan uutisiin ja valitse niistä mielenkiintoinen kehitysuutinen.

a) Selvitä, mitä kestävän kehityksen askeleita on otettu ja miten ne on saavutettu.

b) Keksi tämän jälkeen, miten uutisessa saavutettuja edistysaskeleita voisi ottaa Suomessa kansallisella tasolla ja omassa kotikunnassa tai omassa arkielämässä. Mitä pitäisi tehdä, että edistysaskel voitaisiin tehdä?


4. Katso oheinen video Papua New Guinean tilanteesta ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a) Analysoi, millä tavalla Agenda2030-tavoitteet toteutuvat Papua New Guineassa. Missä asioissa on vielä parantamista?

b) Perusta ryhmässä globaaleja kehitysongelmia ratkova järjestö ja keksi sille nimi ja tavoitteet. Millä tavalla tämä järjestö auttaisi Papua New Guineassa asuvia ihmisia saavuttamaan Agenda2030-tavoitteet?


5. Pohdi, kenellä on vastuu sopimuksen toimeenpanosta? Mitä sinä itse yksin tai yhdessä kavereiden kanssa koulussa voisitte tehdä tavoitteiden toteutumiseksi?


WP_20180121_14_09_38_Pro

Let´s get global -hankkeessa opimme, että pohjoisen ja etelän nuoret ovat samassa veneessä. Meidän pitää yhdessä ratkoa globaaleja kehitykseen liittyviä ongelmia. Muuten Agenda2030-tavoitteita ei saavuteta.

Mainokset