Kehityskumppanuus ja maailmankansalaisuus

Tavoitteet, integrointi ja toteutustapa

Tavoitteet: Näissä oppimistehtävässä tutustutaan kehityskumppanuuden ja maailmankansalaisuuden käsitteisiin ja miten Agenda2030-tavoitteet liittyvät niihin.  Samalla myös mietitään, miten koulu- ja yksilötasolla Agenda2030-tavoitteita voisi toimeenpanna.

Integrointi: maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, äidinkieli, biologia, teemaopinnot, työpajatyöskentely globaalikasvatuksen teemapäivänä

Toteutustapa: Kotitehtävä, Tuntitehtävä oppitunnilla, Ryhmätyö. Tehtäviä voi tehdä työpajassa myös teemapäivän aikana.


WP_20140402_11_36_50_Pro

Tehtävät

1. Tutustu oheisiin kuviin Ugandan Kampalan slummilähiön elinympäristöstä ja ihmisten arjesta siellä.

roskaisuus

DSC_4699

DSC_5072

enkaista sandaaleiksi

A. Keskustelkaa ryhmissä, mitä kehitykseen liittyviä ongelmia löydät kuvista.

B. Pohtikaa ryhmissä, mitä ongelmille voisi tehdä. Huomioikaa ratkaisuissa Agenda2030-tavoitteiden toteutuminen ja Suomen kehitysyhteistyön periaatteet.

C. Tutustukaa globaalien kehityskysymysten parissa toimivien järjestöjen (Plan International, Suomen Pakolaisapu ja Caring Hands) työhön Ugandassa. Minkälaisia ratkaisuja heillä on ongelmiin? Minkälaisia kampanjoita heillä on esimerkiksi Ugandassa?

D. Keksikää ryhmissä globaalien kehityskysymysten parissa työskentelevän järjestön kanssa tehtävä yhteinen projekti, joka pyrkii auttamaan Kampalan slummin asukkaita. Kiinnittäkää erityisesti huomio Agenda2030-tavoitteiden edistämiseen ja kehitysyhteistyön periaatteisiin, joita Suomi noudattaa.


 

2. Kompensoikaa koulumatkojen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt arjen pienillä teoilla, jotka edistävät Agenda2030-tavoitteiden toteutumista.

Kokeile Ylen laskurilla, mitkä ilmastoteot sopivat sinulle ja mikä vaikutus niillä on


 

3. Perustakaa omaan kouluun globaalikasvatuksen Let´s get global -ryhmä, joka nostaa esille kehityskysymyksiä omassa koulussa.

Suunnitelkaa yhdessä toimintaa ja kiinnittäkää huomio erityisesti näihin kysymyksiin ja näkökulmiin:

A. Miten vietätte koulussa YK:n kansainvälisiä teemapäiviä? Mitä toimintaa teemapäivinä voisi järjestää koulussa? Katso lisätietoa YK:n kansainvälisistä päivistä.

B. Miten osallistatte erityisesti maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita mukaan ryhmän toimintaan?


 

4. Järjestäkää omassa koulussa YK-päivänä 24.10. Uniworld Day -teemapäivä.

A. Julistautukaa teemapäivän aikana syrjinnästä vapaaksi alueeksi koulussa puhutuilla eri kielillä. Lisätietoa syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautumisesta.

b. Tutustukaa koulun eri kulttuureihin teemapäivän aikana esimerkiksi kulttuurityöpajoissa. Kulttuurityöpajoja valmistellessanne huomioikaa, että ette vahvista kulttuurien välisiä stereotypioita vaan keskitytte esittelemään enemmän Afrikasta Suomeen tulleiden kulttuuri täällä Suomessa. Näin opitaan ja ymmärretään myös se, että kulttuuri uusiutuu ja muuttuu koko ajan ja saa uusia muotoja. Työpajat voivat käsitellä myös globaaleja kehityskysymyksiä tai kulttuurien kohtaamiseen liittyviä tietoja ja taitoja.


 

Mainokset