Globaalit kehityskysymykset ja kansalaisjärjestöt

Tavoitteet, integrointi ja toteutustapa

Tavoitteet: Näissä oppimistehtävässä tutkitaan, miten kansalaisjärjestöt toimivat globaalien kehityskysymysten parissa. Samalla ymmärretään kansalaisjärjestöjen rooli kehitysyhteistyön ja humanitaarisen työn tekemisessä ja Agenda2030-tavoitteiden edistämisessä.

Integrointi: Maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, äidinkieli, biologia, teemaopinnot, työpajatyöskentely globaalikasvatuksen teemapäivänä

Toteutustapa: Kotitehtävä, Tuntitehtävä oppitunnilla, Ryhmätyö. Tehtäviä voi tehdä työpajassa myös teemapäivän aikana.


 

Tehtävät

1. Tee ryhmätyö globaaleista kehityskysymyksistä ja kansalaisjärjestöistä. Ryhmätyössä esitellään globaalien kehityskysymysten parissa toimiva järjestö ja kerrotaan sen tekemästä työstä.

A. Valitkaa ryhmittäin järjestö, johon tutustutte. Globaalien kehityskysymysten parissa työskenteleviä järjestöjä:

 • Plan Suomi
 • Suomen Pakolaisapu
 • Caring Hands
 • Kirkon Ulkomaanapu
 • Amnesty International
 • Greenpeace
 • Unicef
 • Suomen Punainenristi
 • jne.

 

B. Esittele power -pointesityksessä seuraavat asiat:

 • mitkä ovat järjestön nimi ja logo sekä syntyhistoria?
 • Mitkä ovat järjestön tavoitteet?
 • Mihin globaaleihin kehityskysymyksiin ja ongelmiin järjestö pyrkii vaikuttamaan?
 • Missä maissa järjestö toimii?
 • Miten järjestö saa rahoituksen?
 • Konkreettisia esimerkkejä järjestön ajamien tavoitteiden edistämisestä
 • Mitä Agenda2030-tavoitteita järjestö edistää? Millä tavalla järjestö edistää Agenda2030-tavoitteiden toteutumista?

 

C. Esittäkää työt ja tehkää samalla mindmap, johon on koottu keskeiset kehityskysymykset ja niiden hyväksi tehtävä työ.

Keskustelkaa lopuksi:

 • Mitkä Agenda 2030-tavoitteet nousevat järjestöjen tekemän työn taustalta esille? Miksi?
 • Miten järjestöjen tekemässä työssä näkyy kehitysyhteistyön tekemisen keskeiset periaatteet?
 • Miten luokka / koulu voisi auttaa järjestöjen tekemää työtä?

 

2. Suunnitelkaa luokalle/koululle kehitysyhteistyökampanja, jonka aikana kerätään varoja jollekin globaalien kehityskysymysten parissa toimivalle järjestölle.

Miettikää, miten kampanjan aikana nostatte esille järjestön tekemää työtä ja millä tavalla varainkeruu toteutetaan.

Pyytäkää järjestöltä tietoa tai kouluvierailijaa, joka tulee kertomaan rahojen käytöstä esimerkiksi yhteisenä teemapäivänä.


 

26850122_341757553007549_1979962509154409218_o[1]

Suomen Pakolaisavun lukutaito-oppitunnilla Kongon demokraattisesta tasavallasta tulleet pakolaiset opiskelevat englanniksi lääkärissäkäyntiä.

 

 

 

 

 

 

Mainokset