Globaalikasvatuksen oppimateriaalit

Tähän osioon on kerätty Let´s get global -hankkeen aikana syntyneitä oppituntimateriaaleja ja pedagogisia käytäntöjä.

Materiaalit ovat kaikkien käytettävissä vapaasti ja niitä voi myös muokata ja yhdistellä oman tarpeen ja mielen mukaan. Materiaaleja on suunniteltu yhdessä verkoston koulujen ja opiskelijoiden kanssa. Oppituntivinkkeihin ja oppimistehtäviin liittyy erilaisia aineistoja, joita voi käyttää sähköisesti tai perinteisesti tulosteena.

Oppimateriaaleja voi käyttää oppituntien osana sopivalla tavalla tai tehdä niistä kokonaisen teemapäivän, johon voi osallistua koko koulu. Tehtävät on suunniteltu pääasiassa lukiokoulutuksen oppimateriaaleiksi, mutta niitä voi soveltaen käyttää myös peruskoulussa etenkin yläkoulussa eri oppiaineissa tai teemapäivien osina.

 

Mainokset