Globaalikasvatustehtävät

WP_20140402_11_36_50_Pro

Let´s get global -hankkeen aikana on työstetty yhdessä hanketoimijoiden ja järjestöjen kanssa globaalikasvatuksen tehtäviä, joiden avulla on opiskeltu Agenda2030-tavoitteita ja maailmankansalaisen tietoja ja taitoja sekä tutustuttu yhteistyöjärjestöihin ja heidän työhönsä sekä laajemmin kehitysyhteistyön tekemisen periaatteisiin.

Globaalikasvatuksen tehtäviä voi hyödyntää osana eri lukiokurssien opetusta, mutta myös teemapäivien osana. Tehtävistä voi kostaa myös soveltavan globaalikasvatuksen lukiokurssin. Tehtäväalustana voi hyödyntää Let´s get global -blogisivustoa tai kopioida ja siirtää tehtäviä ja tehtäväaineistoja koulun käyttämälle oppimisalustalle.

Materiaalit ovat kaikkien käytettävissä vapaasti ja niitä voi myös muokata ja yhdistellä oman tarpeen ja mielen mukaan. Materiaaleja on suunniteltu yhdessä verkoston koulujen ja opiskelijoiden kanssa. Oppituntivinkkeihin ja oppimistehtäviin liittyy erilaisia aineistoja, joita voi käyttää sähköisesti tai perinteisesti tulosteena.

Tehtävät on suunniteltu pääasiassa lukiokoulutuksen oppimateriaaleiksi, mutta niitä voi soveltaen käyttää myös peruskoulussa etenkin yläkoulussa eri oppiaineissa tai teemapäivien osina.

WP_20180116_15_16_44_Pro

Mainokset